Street art i Berlin

Kultur og media

0 kommentarer
 
 

Mens hvert enkelt EU-medlemsland er ansvarlig for utformingen av sin nasjonale kulturpolitikk, er det EUs oppgave å skape økt kulturelt mangfold og europeisk samarbeid på kulturfeltet. Store deler av mediepolitikken er på sin side underlagt EØS-avtalens regelverk.

Målet med EUs kultur- og mediepolitikk er å styrke det kulturelle mangfoldet i Europa, og på den måten promotere et felleseuropeisk kulturområde. For å få til dette ønsker man et bedre samarbeid mellom kreative sektorer, på tvers av landegrenser. EU gir betydelige støtte for at dette skal bli mulig. For perioden 2014 til 2020 er det satt av 1,4 milliarder euro, eller drøyt 13,2 milliarder norske kroner, til satsing på kultur og media.

Norge er en del av EUs kultursamarbeid, og deltar i flere prosjekter og programmer. Disse skal sikre bedre kulturutveksling med andre land. Som et resultat av dette blir for eksempel flere fremmedspråklige bøker oversatt til norsk, og motsatt.

I regi av EU blir det årlig holdt en rekke arrangementer og prosjekter for å vise frem ulike sider av europeisk kultur. Det mest kjente er europeisk kulturhovedstad. Hvert år har to byer ansvar for å vise ulike sider av sitt kulturelle tilbud. På denne måten kan man både bli inspirert og lære av hverandre. I 2017 er det den danske byen Aarhus og den kypriotiske byen Pafos som er kulturhovedsteder i Europa.

Det er også gjennomført tiltak for å fremme europeisk film-, TV- og spillbransje. Målsettingen er å øke kvaliteten, styrke markedsføringen og bedre distribusjonen.

Norge har vært en del av EUs medieprogrammer siden 1993. I tillegg har EØS-avtalen indirekte effekt på Norges mediepolitikk gjennom felles tiltak for å sikre like konkurransevilkår og fri bevegelse av tjenester.

EUs kultur- og mediepolitikk kan du lese mer om på hjemmesidene til Europaportalen, Europautredningens kapittel 20.7 eller EUs egne nettsider.