Studenetutveksling

0 kommentarer
 
 

De fleste læringssteder legger i dag til rette for at man som student kan ta en periode av studiene sine i et annet land. Dette er tilbud flere og flere benytter seg av. Som utvekslingsstudenter kan man utvikle sine språkkunnskaper, skape seg et internasjonalt nettverk og få kjennskap til nye kulturer.

I Europa er den mest brukte utvekslingsordningen Erasmus-programmet, men en rekke universiteter og høyskoler i Norge har i tillegg egne avtaler med europeiske utdanningsinstitusjoner. Erasmus-utveksling varer i 3-12 måneder, og er veldig lett å ta del i. Alle som har fullført første år av en bachelorgrad eller mastergrad kan reise på Erasmus-utveksling.

Erasmus-programmet ble 1. januar 2014 videreført til Erasmus+. Satsingen vil gi så mange som fire millioner europeere muligheten til å studere, få jobberfaring eller gjøre frivillighetsarbeid i andre europeiske land.

Noen praktiske fordeler med Erasmus:

  • Du betaler ingen skolepenger.
  • Du får et ekstra stipend på ca. 2500-3000 kroner i tillegg til vanlig støtte og reisestipend fra Lånekassen. Har du spesielle behov kan du søke om ekstra penger for å dekke tilrettelegging.
  • Før du drar får du forhåndsgodkjent fagene du skal ta, i samråd med internasjonal rådgiver ved ditt universitet/høgskole.
  • Lærestedene er ofte behjelpelige med å finne bolig.

Utdanningsinstitusjonene som tilbyr Erasmus-utveksling har alle egne nettsider. Hvilke fag du kan ta og hvilke land/institusjoner du kan reise til avhenger av hvilke avtaler din utdanningsinstitusjon har inngått. Over 4000 institusjoner i 33 land deltar i Erasmus-programmet; med andre ord er det mye å velge i.

Stadig flere reiser med Erasmus

Selv om det er spanske, franske og tyske studenter som benytter seg mest av stipendordningen, er norske studenter også ivrige. I det første året av Erasmus-programmet deltok 3200 studenter. I dag reiser rundt 200 000 studenter på Erasmus, hvorav ca. 1400 er norske.

Kontaktpunkt i Norge for Erasmus-utveksling er Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU).

Nyttige nettsider:

ANSA – Association of Norwegian Students Abroad

Organisasjonen i Norge som vet mest om å studere i Europa og resten av verden. De har et internasjonalt nettverk og foreninger ved svært mange læresteder. De tilbyr rådgivningstjeneste, generell informasjon og praktiske ting som forsikringsordninger og lignende.

Erasmate

En nettside satt opp av tidligere Erasmus-studenter der det spres informasjon. På nettsiden kan man søke og leie ut boliger. Spesielt god hvis du skal til Storbritannia, Ungarn og Nederland.

ESN – Erasmus Student Network

Studentorganisasjon for Erasmus-studenter. Har foreninger over hele Europa og fokuserer på å integrere studentene i vertslandet. Arrangerer turer, fester og andre sosiale samlinger. De har også en rekke studenttilbud på reiser, klær osv.