– Ytre utfordringer krever overnasjonale løsninger

0 kommentarer
 
 

Siden EUs forløper så dagens lys for 60 år siden, har samarbeidet mer eller mindre vært i en kontinuerlig utvikling, der tendens til nå har vært dypere samarbeid på flere områder og med stadig flere land. Kan dette fortsette, eller vil EU måtte endre seg for å møte dagens og morgendagens utfordringer?

Vi har spurt lederne av ungdsmospartiene hva de tenker om dagens europeiske samarbeid og hva veien videre kan være.

Denne gangen er det Grønn Ungdoms nasjonale talsperson Anna Kvam som deler sine tanker.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

– Europa står overfor flere større ytre utfordringer som på mange måter krever overnasjonale løsninger. Europa skal kutte klimegassutslipp, og håndtere en flyktningekrise som i flere år har rokket ved stabiliteten i de institusjonene vi har. Det er ingenting som tyder på at denne utviklingen stanser, eller at behovet for nye løsninger i den felles europeiske håndteringen av migrasjon blir mindre. Ikke minst er forholdet til Russland og situasjonen i Ukraina en problemstilling som presser på, og som det er vanskelig å spå utviklingen rundt.

Disse utfordringene møter altså også Europa i en tid hvor flere av de store EU-landene opplever økende interne forskjeller, ikke har greid å bekjempe arbeidsledigheten i kjølvannet av finanskrisa, og en politisk situasjon hvor de moderate statsbærende partiene er inne i en krisetid.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

– Jeg ville reversert flyktningeavtalen mellom Tyrkia og EU.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

– Dette er et veldig stort spørsmål, som jeg syns det er vanskelig å svare på uten solid innsikt i både eldre og nyere europeisk historie. Men, jeg kan jo forsøke meg på litt spekulasjoner; det kjedelige svaret er jo at om ikke akkurat EU hadde blitt etablert, mener jeg det er sannsynlig at en eller annen form for annerledes handelsunion ville vært etablert. Men, kanskje på et annet tidspunkt – kanskje med en annen sammensetning av medlemsland.

Alternativet er jo at vi ikke hadde hatt en overnasjonal institusjon i Europa. Jeg tror at det hadde vært et Europa med sterkere interessekonflikter, og i verste fall økt risiko for væpnede konflikter mellom europeiske land. Vi hadde med stor sannsynlighet hatt mer begrenset bevegelighet mellom de europeiske landene.

En annen ting er at migrasjonsmønsteret internt i, og til Europa, nok ville sett helt annerledes ut. Kanskje ville vi også enkelte europeiske land hatt høyere arbeidsinnvandring fra ikke-europeiske land? Yttergrensekontrollen ville selvsagt sett helt annerledes ut. Jeg drister meg også til å tippe at vi hadde kommet kortere på veien mot målet om å bli nullutslippssamfunn.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?

– Enn så lenge ser det nå ut til at Frankrike blir i EU. Det øker sannsynligheten for at EU som institusjon består i en eller annen form som ikke er helt ulik dagens – også i 2030. Men, som vi har sett de siste årene kan massive endringer skje raskt.

Et veldig interessant spørsmål er jo hvordan EU-institusjonene reagerer på den mistilliten mot EU-prosjektet som har bredt seg i Europa, og ikke minst Storbritannias utmelding. Storbritannia har blitt sett på som en bremsekloss for tettere integrasjon, og det at de nå forlater unionen kan enten gjøre det lettere for EU å øke tempo i integrasjonsprosessene, eller: velge å stanse opp og vurdere veien videre med utgangspunkt i frykten for å miste flere medlemsland. Hvilken retning EU-prosjektet tar de neste tre-fire årene tror jeg har veldig mye å si for hvordan Europa ser ut om 13-14 år.

Også er det selvsagt en hel masse andre ytre faktorer som påvirker dette spørsmålet: får vi fred i Syria? Forblir Libya en failed state? Hvordan er forholdet vårt til USA etter Trumps presidentskap? Hvilken utenrikspolitikk fører Russland i Midtøsten? Alle disse spørsmålene er med på å påvirke hvordan Europa er, og hvilken politikk som føres både i de europeiske landene og i EU.

Jeg håper vi er et Europa i 2030 som er i rute med klimamålene, har lav arbeidsledighet og bosetter flere kvoteflyktninger.

(Foto: Grønn Ungdom, Flickr CC)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *