– EU-prosjektet er mindre attraktivt enn noensinne

0 kommentarer
 
 

I tur og orden har lederne av de største ungdomspartiene svart på de fire samme spørsmålene om hva de tenker om europeisk samarbeid, EUs utfordringer og fremtidens Europa.

Denne gangen er det Rød Ungdoms leder Linn-Elise Øhn Mehlen som deler sine Europa-tanker med oss.

Hva mener du er de største utfordringene Europa står ovenfor i tiden som kommer og hvordan kan dette løses på best mulig vis?

– Europas største problem er den voksende kløfta mellom elitene og folk flest. Det gjelder både forskjellen mellom de rikeste – den økonomiske eliten – og arbeidstakerne og den økende avstanden mellom makthaverne – den politiske eliten – og velgerne. Mange føler stor avmakt i sin egen hverdag.

EU har ikke greid å levere troverdige løsninger i møte med framveksten av massearbeidsløshet, arbeidslivskriminalitet og økte forskjeller. Dette har i neste rekke bidratt til fremveksten av rasisme og høyreradikale bevegelser og partier på kontinentet. Disse skremmende utviklingstrekkene gjør EU-prosjektet mindre attraktivt enn noensinne.

Hvis du kunne endret en ting med dagens EU, hva ville det vært?

– Jeg ville endret den politiske organiseringen i EU fra å være et ovenfra-og ned-prosjekt til et nedenfra-og opp-prosjekt. I dag er EU organisert som en overnasjonal union, en organisering som svekker folkestyret og den nasjonale selvråderetten.

I Rød Ungdom tror vi at de beste avgjørelsene tas nært folk. Derfor mener vi at den politiske makta skal ligge så nært folket som mulig. EU burde liknet mer på en mellomstatlig union basert på samarbeid, handel og kulturutveksling, heller enn dagens forsøk på å organisere et Europas forente stater. Dessverre tror jeg de mektige kapitalinteressene vil gjøre dette vanskelig å realisere.

Hvordan tror du Europa ville sett ut i dag dersom EU ikke hadde blitt etablert?

– Jeg tror vi ville sett et mer regionalisert og demokratisk Europa med samarbeid på kryss og tvers. Avstanden mellom de styrende og de styrte ville vært mindre, og folk ville hatt større innflytelse over sine egne liv og sin egen hverdag. Norske folkevalgte ville hatt kontroll over viktige politikkområder som arbeidslivspolitikken og personvernlovgivning. Trolig ville også de nordiske landene vært mer samlet, og samarbeidet tettere om blant annet handel og forsvarspolitikk.

Vi må huske at samarbeid og internasjonal solidaritet ikke var noe som ble funnet opp med Romatraktaten fra 1957.

Hvordan tror du Europa ser ut i 2030?

– I 2030 så tror jeg høyrevinden har snudd, og at vi ser et mer solidarisk og bærekraftig Europa, med et svekket EU som ser helt annerledes ut enn i dag. Vi har forhåpentligvis senket aggresjonen mellom landene og fått orden på flyktningkrisa.

Den teknologiske utviklinga har fortsatt og levestandarden øker. Et progressivt Labour styrer Storbritannia, Hellas har gjenreist den greske velferdsstaten og kommet seg ut av gjeldsproblemene og i Norge ligger Rødt på 15 % på meningsmålingene. Europas befolkning har igjen fått politikere som setter velferd foran profitten til de superrike og de multinasjonale selskapene. Om ikke det blir helt sånn, skulle jeg i hvert fall ønsket at det ble slik!

(Foto: Runa Fjellanger, Flickr CC)


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *