iEuropa er Europabevegelsens plattform for kunnskap og kommunikasjon om Europa. Med dette nettstedet vil vi bidra til øke kunnskap om det Europa vi er en del av og som vi bruker stadig mer.

Informasjonen som presenteres her faktabasert, aktuell og har nytteverdi for et publikum som bruker Europa for å jobbe, studere eller som er interessert i Europas historie, kultur eller EU som politisk system.

Vi legger jevnlig ut tekster og artikler fra våre bidragsytere, som i hovedsak er unge nordmenn bosatt i andre europeiske land. Hvis du er interessert i å skrive for oss kan du sende en mail til post@ieuropa.no. Gi oss også gjerne innspill på hva du ønsker å lese mer om.

I tillegg til all informasjonen du finner her på nettsidene, tilbyr vi også å komme til skoler for å holde foredrag om EU, EØS og Norge. Dette er selvsagt helt gratis. Mer informasjon om det finner du her.

Du kan følge oss på Facebook.

iEuropa mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet.