Europa

Europa på besøk i Trøndelag

2. mai 2017

21. til 29. april samlet flere hundre europeiske ungdommer seg i Norge for å diskutere europeisk politikk. Temaer som radikalisering, urfolks rettigheter, økonomiske forskjeller, matsikkerhet, mental helse, romfart, pressefrihet, transseksuelles rettigheter og fiskeripolitikk ble diskutert både innad i ulike komiteer, og i plenum gjennom en «general assembly» de to siste dagene av konferansen. Hvorfor var […]

Irsk liv

28. august 2014

For å se for deg din plass i ditt lands fremtid, må du først vite hvor du står i det samme landet i dag. Hadde du vært ung i Irland i dag, hadde det kanskje føltes som om å ha et bein i fremtiden og et annet i fortiden. På den ene siden ville du […]