studentutveksling

Studenetutveksling

23. januar 2014

De fleste læringssteder legger i dag til rette for at man som student kan ta en periode av studiene sine i et annet land. Dette er tilbud flere og flere benytter seg av. Som utvekslingsstudenter kan man utvikle sine språkkunnskaper, skape seg et internasjonalt nettverk og få kjennskap til nye kulturer. I Europa er den […]