Vi tilbyr oss å komme til klasser og skoler som ønsker å lære mer om EU. Med vår presentasjon vil vi på en lett forståelig måte gi en grunnleggende innføring i EU. Det er selvsagt helt gratis for alle skoler.

I presentasjonen tar vi for oss EUs historie og utvikling, hvordan EU er bygget opp og fungerer som politisk system, og på hvilken måte Norge er knyttet til og samarbeider med EU.  Det blir også gitt aktuelle eksempler, for å se hvordan dette fungerer i praksis.

Informasjonen som presenteres er hentet fra offentlige utredninger, forskning og andre nøytrale kilder. Dette er ikke et ja til EU-foredrag, men en kunnskapsbasert presentasjon.

Presentasjonen tar omtrent en klokketime, før det vil være åpent for å komme med spørsmål. Dette er noe som kan tilpasses hvis det er ønskelig.

I tillegg til dette kan vi også lage mer skreddersydde presentasjoner, som går nærmere inn på enkeltområder. Det kan for eksempel være om EUs klimapolitikk, migrasjonskrisen eller EØS-avtalen. Det er da ønskelig at elevene har en grunnleggende forståelse av EU.

Hvis dette virker interessant eller om du ønsker mer informasjon kan du ta kontakt på epost post@ieuropa.no eller telefon 22 34 15 00.